######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


2 fuglepladser ledige vester såby konsortie
 Mail: io@imcses.in
14-08-2017
D. 09-09-2017

Jagt området i Vester Såby (Sjælland imellem Roskilde og Holbæk) udgør 157 hektar. Ikke meget går til mark, mest skov nok omkring 140-145 hektar.

Vi er 12 riffel jægere (de er også fuglejægere) og skal være 10 fuglejægere i konsortiet (pt. 8). Der afholdes general forsamling primo Feb. måned.
- Gennemgang af året der gik, økonomi, budget, jagtdage, arbejdsdage etc. samt eventuelt fra alle der har noget der skal op til generel diskussion/vedtagelse.

Vi holdes orienteret via en lukket facebook gruppen til at håndtere kommunikation til medlemmerne. På denne orienteres også hvis der udover din ene lod trukket gæsteplads, er nogle ledige.
Som fuglejæger er der 7 fuglejagter (typisk kl. 9-16 ca.) om året samt en nytårsjagt (09-12).

Derudover er der 2-3 arbejdsdage omkring vedligehold af de 3 voliere. Udsætning 650 fugle (+ det løse) .

Der er pt. også en vandturnus (udover de 2-3 arbejdsdage) hvor man skal hjælper ham der passer fasanerne dagligt , med at bringe vand ud. ca. 2 gang af et par timer per gang.

På selve fuglejagts dagen mødes vi i vor jagtstue til morgenmad og sweapstake, (betales forud senest 1 Aug. 1400 kr udover jagtlejen). Derpå køres vi ud de fleste på ladvogn og store trailer med hegn sider. Tager 3-4 såter, hvor vi skiftes til at hjælpe med at drive igennem. (her er en drikkepause typisk 1 nogle få gang 2 gange) Tilbage til frokost hvor der serveres (vi har 3 turnushold, så vi skiftes til tjansen at dække op, servere, rydde op, gøre rent). Efter frokosten er der typisk 2-3 såter . Retur til jagtstue samt parade, sweapstake udløser typisk en flaske Vin.

Jagtåret kører fra 1 Feb. til slut Januar næste år.

Jagtleje betaling, 10 januar. 2017/2018 5100 kr for fuglejægere og stiger med 2% om året pga indeksregulering fra Stiftet som vi lejer af.

Dertil kommer de 1400 kr. forudbetaling for de 7 fuglejagter. (til mad, sweapstake ) . Du vil selvfølgelig ved rettidig afbud (8dage før) få 200 kr. retur per gang som afregnes slut jagtåret fra konsortiets side. Du kan have gæster med og får én gæsteplads, som du trækker lod om ( der er 6 gæstepladser per fuglejagt. 1 fuglejagt er der kun 2 gæstepladser ledige) så de 4 første jagter er booket med lod. Hvis der er afbud vil det stå i vor facebook gruppe og du kan nappe gæstepladsen , ved at kontakte kasseren. Efter de trukne gæstepladser er overstået (efter 4 fuglejagter) vil der være masser af ledige gæstepladser og først til mølle . Igen kontakt kasseren.

Der er pris for gæsteplads på 150 ,samt 150 til mad/drikke og 50 til sweapstake. Som du står for at betale til kasseren senest på dagen.

Pris per nedlagt udsat fugl er 30 kr.

Beløbene kan indbetales på Såby konsortiets foreningskonto i Nordea Roskilde eller kontant til kasseren.

Der er også mulighed som fuglejæger for at sidde lidt på ræv. Og sortfugle regulering.

Fuglejagtdage 2017/2018 : 1 Okt. , 14 Okt. , 28 Okt. , 11 Nov. , 25 Nov. , 9 Dec. , 31 Dec. (halv dag), 6 Jan

Arbejdsdage fugl 2017/2018 : er overstået


Fugleafskydning sidste år 2016/2017 sæsonen ca 40% samt
Snepper 1
Hare 5
Og flere ræve


Jagtstuen har borde/stole til ca. 30, køkken, køleskab, kaffe mask, vand varmer, håndvask etc. , toilet i forgangen.

Der er vedtægterne i Såby konsortiet , som du kan få til gennemlæsning når vi har talt sammen og du har været nede og se på området .

Da vi er sent ude mht. fuglejagten vil der være mulighed for at finde en løsning på betalingen sammen

Du er velkommen til at kontakt kasseren Ivan olsen 28803794 io@imcses.in

eller formanden Peter Jakobsen 51896077

Pris: 6500


Tlf: 28803794
Postnummer: 4000
Annonce nr: 15734

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57