######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Birkegaarden nær Nibe udlejer jagtretten på 417 ha
 Mail: rfl@sagro.dk
03-08-2017
D. 17-09-2017

Birkegaarden er en kvæggård med ca. 417 ha jord. Jorden er let kuperede og består primært af agerjord, hvor størstedelen dyrkes med græs/kløver og majs. Derudover består arealet af eng, overdrev, mose læhegn og remisser.

Der forefindes en god bestand af råvildt, hare, ræv og fasaner. Grundet det kuperede terræn fremstår arealet særlig attraktivt for riffeljægere. Som en del af jagtlejen er der mulighed for at låne en gildesal i forbindelse med fællesjagter.

Udlejer planlægger at gennemføre en målrettet vildtpleje på ejendommen. Derfor er det en mulighed, men ikke et krav, hvis jagtlejer gerne vil arbejde aktivt med vildtpleje.

For yderligere information, skrive en mail til: rfl@sagro.dk

Pris: Byd


Tlf: 
Postnummer: 9240
Annonce nr: 15636

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57