######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Haglpladser, Gisselfeld Gods
 Mail: revlogkrat@hotmail.com
28-07-2017
D. 02-08-2017

Der er 2 haglpladser ledig på Jagtkonsortiet Denderup Vænge Vest, der hører under Gisselfeld Gods, ved Rønnede. Jagtområdet er på 275 Hektar og består primært af blandingsskov med skovenge og vådområder med 3 større søer. Riffeljagten er unik på dåvildt, men der jages også ænder, fasaner og råvildt med succes. Konsortiets grundlæggende tanke er, at have store natur og jagtoplevelser, og det sociale samvær er ligeledes vigtigt. Konsortiet vil hele tiden prøve, så vidt muligt at forbedre jagt mulighederne gennem revir pleje og fodring, og der udsættes årligt 600 fasaner og 300 ænder. Haglpladserne giver adgang til 10 hagljagter, hvoraf den første septemberjagt kun er på ænder. Der er tillige faste torsdagsjagter på ænder, såfremt der kan skaffes folk nok, og rævejagt kan ligeledes komme på tale. Under konsortiet hører også et fuldt bemøblet hus med sovepladser og en jagtstue, der benyttes ved alle jagtdage. Prisen er 5.500 kr./sæson for en haglplads. Hundefolk vil blive prioriteret og/eller hvis pladserne kan besættes af 2 bekendte.
Pris: 5500


Tlf: 25130568
Postnummer: 4683
Annonce nr: 15573

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57