######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Veldreven jagt - Østfalster
 Mail: j.m.madsen@privat.dk
21-07-2017
D. 20-08-2017

Gammelt etableret konsortium søger et nyt medlem med start efter aftale dog senest fra 2018.

Vi har en kontrakt på lidt over 500 hektarer på Corselitze Gods på Østfalster. Arealet består af 316 hektarer meget veldreven skov og andre 208 hektarer med agerjord, remisser, hegn, engarealer og et par mindre vandhuller.

Der er en stor udsætning af fasaner der passes af en fast tilknyttet skytte. Vandhullerne giver baggrund for andetræk.

Fuglejagterne foregår med hjælp fra fast tilknyttede apportører og drivere ligesom det nødvendige antal jagtvogne forefindes.

Der en bestand af dåvildt på 50 – 75 stk., der i sagens natur veksler mellem vores og vores naboers revirer. Der er en stor og stærk bestand af råvildt vurderet til over 150 stk.

Der findes ca. 45 tårne og stiger på reviret til anstands- og trykjagterne.

Stort og moderniseret jagthus er beliggende på reviret. Der forefindes køkken med tilliggende spisestue, dagligstue, stor frokoststue til alle deltagere i fuglejagterne, en række soveværelser, badeværelser m.m.

Den årlige omkostning per deltager er kr. 54.000. Vi er pt. 11 personer hvor en ønsker at udtræde.

Supplerende oplysninger fås på tlf. 2033 2031 eller pr. mail.Pris: 54.000


Tlf: 2033 2031
Postnummer: 4800
Annonce nr: 15517

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57