######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Viborg og Hobro
 Mail: mrm-cb@firma.tele.dk
16-07-2017
D. 28-07-2017

Konsortium under Tjele gods
Vi råder over 260 HA ren skov. Terrænet er meget kopiret, med forskellige træer, så som lærke-fyr
Juletræer-bøge og en masse selv sået.
Vi afholder 6 fællesjagter hvor du må have 1 gæst med hver gang.
Der udover er der frijagt på arealet uden gæst indtil 1 uge før vores fælles jagter.
Der ses kronvildt – dåvildt og meget råvildt.
Af fuglevildt kan nævnes snepper – ænder – gæs og fasan.
Der er jagthytte på arealet og altid fælles spisning på fælles jagterne.
Vi sætter pris på god jagtmoral og hygge.
Pris: 10.000,00 kr.
Skulle dette have din interesse så kontakt formand Claus Bach

Pris: 10.000,00


Tlf: 40455866 /
Postnummer: 
Annonce nr: 15492

            

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57