######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Helt uforstyrret natur m. kyst og strandeng på Bogø/Sydsjælland.
 Mail: nielshiort@gmail.com
12-07-2017
D. 13-07-2017

36 tdl. uforstyrret natur. Vedvarende græsarealer, heraf ca. 15 tdl. strandeng. Et par fladbundede søer og knap 400 m kystlinje med rørskov. Strandengen, som jævnligt oversvømmes i vinterhalvåret, er et særdeles attraktivt område for ænder, gæs og vadefugle.
Herudover kuperede græsmarker, som afgræsses i sommerhalvåret samt lille vildmark med blandet bevoksning, et godt sted for fasaner, duer, harer og strejfende vildt..

Kun 1 times kørsel fra København (4 km fra Farø-broen), beliggende direkte ud til Grønsund.

Henvendelse: Tlf 60475293

Pris:


Tlf: 60475293
Postnummer: 4793
Annonce nr: 15460

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57