######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


70 ha skovjagt
 Mail: michaelvibergpedersen@gmail.com
04-07-2017
D. 03-08-2017

70 ha jagt, ca. 70% skov, resten eng og mark. 18 skydetårne/-stiger. Der er desuden mindre sø og å på langside. Fast bestand af råvildt og stabilt strejfende dåvildt, der er også set kronvildt. Fornuftig bestand af fasaner, duer og bekkasiner, men agerhøns er fredet (af os). Desuden en del trækkende gæs og ænder. Mulighed for frijagt efter nærmere aftale. Jægere med hunde foretrækkes.
Pris: 5000


Tlf: 23986224
Postnummer: 4720
Annonce nr: 15417

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57