######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Nordfyn
 Mail: allan@ausb.dk
27-06-2017
D. 11-08-2017

Velfungerende jagtkonsortie på Nordfyn, grundlagt i 1972, søger nye medlemmer.
Vi råder over 75 Ha. skov der er beliggende samlet.
Der er passende udsætning af vildt som passes af fodermester.
Vi holder 7 efterårs jagter, altid weekend. Desuden 1 trykjagt på dåvildt.
Der forventes deltagelse i en årlig arbejdsdag.
Der er god jagtstue til morgenmad og frokost.

Pris: 7.600,00


Tlf: 21422925
Postnummer: 5450
Annonce nr: 15374

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57