######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


21 ha markjagt Gilleleje
 Mail: enokvestergaard@gmail.com
20-06-2017
D. 29-06-2017

21 ha ager, som i år er tilsået med majs udlejes. Arealet er primært mark, men med små områder græs og overflade vand, afgrænset af mindre vandløb.
Der kan jages råvildt, fasan, hare, agerhøns, duer og med lidt held krondyr.
Jagten er ledig nu, derfor er der mulighed for at få den sidste del af bukkejagten med.

Pris: 11.500,-


Tlf: 
Postnummer: 3250
Annonce nr: 15340

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57