######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


300 ha. ved Toftlund
 Mail: hr@henningr.dk
16-06-2017
D. 28-06-2017

Ca- 300 ha alsidig jagt udlejes fra d. 16-07-2017.
Arealet er fordelt mellem agerjord med læhegn, eng grænsende til Gelså og og flere større vandløb og et mindre skovområde.

Pris: 33000,00


Tlf: 21144182
Postnummer: 6520
Annonce nr: 15312

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57