######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkonsortium i Nordsjælland søger to medlemmer
 Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
15-06-2017
D. 15-07-2017

Til jagtkonsortium i Nordsjælland søges 2 jægere med gæsteplads.
Jagten ligger ikke så langt fra Græsted og består af ca. 50 hektar blandet agerjord, mose og remiser.
På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge fra 1. oktober og hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret og trækket er til det. I januar måned vil der blive afholdt en enkelt hanejagt, og der vil være frijagt på duer og krager.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som i det omfang de ikke allerede er besat, kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der normalt regulering på duer og gæs. Dette afhænger dog altid af, om de pågældende arter giver jagtudlejeren anledning til problemer.

Om os:
Vi er en blandet flok med både håndværkere, akademikere og selvstændige erhvervsdrivende og i alle aldre. Når konsortiet er fuldt besat er vi 8 ligeværdige medlemmer.

Vi har en fast mand, der sørger for fodring henover sæsonen. Der må dog påregnes enkelte perioder, hvor konsortiemedlemmerne må hjælpe med fodring.

Om dig:
Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør, og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året og løbende, hvis behovet opstår. Folk med hund vil dog blive foretrukket.

Prisen for sæsonen 2017/2018 er 12.000 kr. som betales ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com


Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15309

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57