######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


4,9 ha Frijord ved Hovborg Plantage
 Mail: jcs@oe-consulting.dk
14-06-2017
D. 21-09-2017

4,9 ha. frijord, beliggende tæt på Hovborg plantage sælges. Jorden er hovedsagelig beplantet med rødgran, som kan indgå i produktion/salg af juletræer og pyntegrønt. Der er brede spor, som kan anvendes til foderstriber. Endvidere er der sø og mose på området. God bestand af råvildt og ofte besøg af dåvildt og kronvildt. En god investering og en spændende ejendom for jægeren og naturelskeren.
Pris: 595000


Tlf: 24404148
Postnummer: 7250
Annonce nr: 15304

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57