######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtskov tæt på Ribe
 Mail: jjn@silvaestate.dk
14-06-2017
D. 28-08-2017

Varming Skov er en skovejendom på 10 ha. beliggende kun 8 km. øst for Ribe ved Haderslevvej.
Ejendommen er beliggende som del af det naturområde, der udgøres af Stavnager Plantage, Varming Bjerge, samt Ribe og Gels å.
Skoven er beliggende med meget nem adgang fra vejen.
Ejendommen var hårdt ramt af stormen i 1999, så den er gentilplantet i sin helhed med løvskov.
Der er enkelte naturarealer med dværgbuske som lyng, porse og revling samt en lille sø, som har stor værdi for hjortevildtet.
Tilplantning er primært sket med eg, suppleret med løn, lind, birk, ask, vildæble, lærk og sitka.
Der er efterfølgende sket en selvsåning med bjerg- og contortafyr, så skoven fremstår meget tæt og særdeles varieret.

Pris: 925000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15302

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57