######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Del af Hyrup Skov - Lille skov - stor vedmasse og rigt dyreliv
 Mail: jjn@silvaestate.dk
09-06-2017
D. 28-08-2017

I Hyrup Skov mellem Toftlund og Bevtoft udbydes en skovparcel.
Del af Hyrup Skov udgør 5,96 ha. og er en attraktiv skovparcel med nem adgangsvej fra Hyrup Skovvej. Det er en udpræget løvskov domineret af gammel bøgeskov.. Skoven har været friholdt fra drift i en årrække, så der er en ganske stor vedmasse opsparet.
Skoven har et meget højt naturindhold, idet den rummer mange gamle træer og træ-ruiner, der giver livsgrundlag for et insekt, svampe- og fugleliv, som desværre ellers er sjældent i intensivt dyrkede skove og dermed flere naturoplevelser for ejeren.

Pris: 725.000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 6520
Annonce nr: 15255

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57