######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
07-06-2017
D. 22-07-2017

Den 1,3 km.lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14.km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha.
som vort jagtselskab har disponeret oiver i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra næsten hele verden og med alle de små vandløb, søerne og mosehullerne og det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtomsåde.
Godsets MALTHUS er omdannet til jagthytte med køkken og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, så vi kan få en kop kaffe og hygge os, inden jagten begynder kl. 0900.

På 3 af de 12 efterårsjagter begynder vi tidligere for at holde andejagt på selve Langesøen.
Andejagterne på de øvrige søer og mosehuller indgår i de alm. såter.
Der afholdes yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i januar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på riffeljagt hver dag, med max 3. bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.

Vi har egen skydebane som kan anvendes efter aftale.
Den 25/6 afholder vi lerdueskydning efter tilmelding og hvor familien er velkommen.

Der udsættes i år 1300 fasaner og 250 ænder og der blev sidste år leveret ialt 690 stk vildt.

Hver jæger får udleveret 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Korsortiet består aF 24 A-medlemmer,hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvor det forventes at man
deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000-,
Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som returneres ved udtrædelse af konsotiet efter mindst 5 år.

Vi har en plads ledig og har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du hendende dig på ovennævnte mail, eller på tlf. nr.9714-1040 Johnny eller 2128-6169 Erik.Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15242

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57