######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


9 ha pileskov ved Vejen
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
06-06-2017

5583 Spændende jagt med 9 ha nær Vejen Mose noteret som Frijord og kan købes af alle. Alt er tilplantet med 4 årig poppel med brede spor og lysninger. 8,5 ha er EU tilskudsberettiget med et årligt tilskud på ca. kr 19.000. Ensomt beliggende og fremragende jagt på råvildt og kronvildt på strejf.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15222

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57