######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Skov ved Haderslev/Vojens
 Mail: jjn@silvaestate.dk
02-06-2017

Del af Sønderskov er en selvstændig skovejendom på 22,3 ha. beliggende lidt nordvest for Haderslev.

Del af Sønderskov er en udpræget løvskov, hvor eg, bøg og andet løvtræ udgør ca. 70%.

Der er tale om et rigtigt charmerende, let kuperet terræn, et par ret dybe slugter og stor herlighedsværdi.

Der er behov og mulighed for en del tynding af løvskov, samt mulighed for at afvikle en del rødgran samt et større område med ældre bøg i de kommende år.

Skoven er del af større skovområde, der sammen med de omkringliggende landbrugsarealer, giver et optimalt terræn for hjortevildtet og der er også nu etableret faste, mindre bestande af kronvildt i Sønderskov.


Pris: 2.550.000

www.silvaestate.dk
Tlf: 21365696
Postnummer: 
Annonce nr: 15187

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57