######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


39 ha skov med kronvildt nær Silkeborg
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
01-06-2017
D. 03-08-2017

5562 Meget spændende jagtområde på 39 ha lidt sydvest for Silkeborg med gode indtægter på salg af pyntegrønt og juletræer. Fast bestand af kronvildt, dåvildt og råvildt. Se mere på: ejnerkaa.com
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15173

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57