######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Dyre og bukke jagt
 Mail: hpvestergaard@hotmail.dk
27-05-2017
D. 28-05-2017

Fantastik dyre og bukke jagt udlejes til seriøse
jæger max. 5 jæger.
Arealet ligger på Nordfyn, tæt ved et stort mose område
hvor der også er en god bestand af dåvildt.
Arealet er på ca. 150 ha. med 2 små skove og flere remisser, læhegn og kanaler.
Jagt kan lejes for en periode på 3 år, der er ikke skudt bukke/dåvildt på arealene de sidste par år.

Pris:

hpvestergaard@hotmail.dk
Tlf: 20254010
Postnummer: 5450
Annonce nr: 15141

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57