######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Krengerup Gods udlejer 290 ha.
 Mail: godskontor@krengerup.dk
17-05-2017
D. 01-07-2017

Krengerup Gods ved Nårup på Vestfyn udlejer Grøfteskoven.

Grøfteskoven har tidligere været lejet ud til et konsortium, men er nu ledig til jagtudlejning.

Der er tale om en smuk og givtigt jagt i et herregårdslandskab.

Det udlejede indbefatter Grøfteskoven, Paradisskoven og Teglværkshoved med omliggende markarealer: Nyrupmarkerne, Fællesskovmarken, Kulbjerg og Albertsmosen, samt markarealerne Smedemarken og Bøgebakken. I alt 290 ha.

I lejemålet medgår retten til at benytte Grøftehuset som jagthytte. Huset er en ældre, hyggeligt bindingsværkshus med toilet, der er glimrende som jagtstue til frokost osv.

Se mere på www.krengerup.dk

Pris: Efter aftale

www.krengerup.dk
Tlf: 
Postnummer: 5620
Annonce nr: 15081

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57