######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkonsortium søger B-medlem
 Mail: krp17@hotmail.com
15-05-2017
D. 27-06-2017

Vi er et velfungerende jagtkonsortium beliggende ca. 5 km syd for Odense som søger 1 B-medlem. I alt er vi 12 medlemmer inkl. fodermester.

Vi råder over ca. 130 ha i alt. Heraf ca. 20 ha skov, 25 ha eng, 75 ha ager og 10 ha blandet remiser, mose, hegn, vildtagre.

Vi udsætter normalt 400 fasaner, som passes af en fodermester. Der skydes desuden hvert år hare, ræv, due og sneppe. Der er 8 årlige fællesjagter, herunder en haretramp.
Hyggelige jagter er absolut førsteprioritet og godt kammeratskab vægtes højt.
Der er årligt 2-3 arbejdsdage, som det forventes, at medlemmerne prioriterer.
En B-plads koster 7.000 kr/pr år. Der betales desuden 100 kr/jagt for medlemmer og 200 kr/jagt for gæster til morgenmad samt øl og vand. Der må medbringes 1 gæst pr. jagt.
Er du interesseret, så send en mail med en beskrivelse af dig selv og både som person og jæger. Så kontakter vi dig. Ansøgere med hund vil blive prioriteret.

Vh Kristian

Pris: 7000 kr


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15059

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57