######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkonsortie på vestsjælland
 Mail: erikhaugepedersen@gmail.com
14-05-2017
D. 13-06-2017

Vi søger et par nye jagtkammerater til etableret jagtkonsortie på vestsjælland (Kalundborg).

Vi har en enkelt ledig A-plads og en enkelt B-plads ledige

Det er en fordel hvis du har hund og værdsætter hundearbejdet, men det er ikke et krav.

Det 260 ha store vildtrige jagtterræn er utroligt spændende og består af store sammenhængende marker, med vel etablerede og professionelt anlagte remiser på 1-2 ha, ledelinjer, samt et mindre skovstykke i forbindelse med mose. På arealet forefindes endvidere 2 større søer, samt mindre søer/vandhuller i de fleste remiser.

Området ligger tæt på Kattegat og det er primært et fugle terræn, med en rigtig fin trækjagt på ænder, gæs og duer. Der vil blive udsat fasaner og ænder i henhold til hvad terrænet kan bære.
Der er endvidere en rigtig god bestand af agerhøns på terrænet og af klovbærende vildt forefindes både råvildt og kronvildt.

Vi lægger meget vægt på en god jagtetik, høj jagt moral, godt humør og hyggeligt samvær.

Vi prioriterer kammeratskabet meget højt og det har ingen betydning om du er ny jæger eller erfaren – bare at du er positiv og har et godt humør.

A-pladsen koster kr. 14.000 og indeholder bukkejagt, riffeljagt efterår, 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt. Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

B-pladsen koster kr. 9.000 og indeholder 6 efterårsjagter på fugle, 1-2 agerhøns jagter og 1 hanejagt.
Der er fri trækjagt på gæs, ænder og duer efter princippet ”Fair use”.

Ud over ovenstående vil der blive arrangeret 1-2 gåsejagter og behovsvis reguleringsjagt på gæs.

Alle medlemmer har mulighed for at tage en gæst med på 2 af efterårets fuglejagter.

Arealet ligger isoleret fra store veje og der er særdeles gode muligheder for træning af hund – både marksøg og apporteringstræning.

I jagten indgår en jagtstue, indeholdende ophold/spiserum og et køkken, samt adgang til toilet.

Der skal påregnes et mindre antal arbejdsdage til revirpleje.

Området fremvises gerne efter aftale. Ring/skriv og fortæl hvad du forventer af os.

Kontakt:
Erik: tlf 30797781, e-mail:
erikhaugepedersen@gmail.com
eller
Carsten : tlf 24822482, e-mail: cfu@mail.dk

Pris: Pris fremgår af annoncen

Pris:


Tlf: 30797781
Postnummer: 4400
Annonce nr: 15050

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57