######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Holme Sø Jagtlaug Glorup Gods 5853 Ørbæk
 Mail: anbro@mail.dk
14-05-2017
D. 04-06-2017

Konsortiet har mulighed for at optage et nyt medlem, fra kommende sæsson.
Konsortiet er et velfungerende konsortium, med en fri tone og godt kammeratskab, som alle er A medlemmer med samme rettigheder. Vi råder over ca 400 ha ager, remiser, skov og 2 store søer + 4 mindre vandhuller.
Der afholdes 5 andejagter, 6 - 7 klapjagter. Der er fri duejagt, derud over afholder vi trækjagter på ænder og gæs hver 14 dag i hele sæssonen.Der er en pæn råvildt bestand, og en begyndende dåvild bestand.
Der udsættes et passende antal ænder og fasaner, son passes af fast fodermester.
Der afskydes ca 750 stk vildt pr. år.
Der kan til hver jagt endvidere købes gæstepladser.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til.
Fmd. Jørgen Andersen tlf. 21 74 1 81
Kasserer. Finn Højte Jensen tlf. 28 45 84 48

Pris: 9250


Tlf: 
Postnummer: 5853
Annonce nr: 15048

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57