######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt udlejes ved Limfjorden
 Mail: midtfjordbioenergi@dlgmail.dk
11-05-2017
D. 25-06-2017

270 tdr land ved Aggersund.
Alsidig jagt udlejes.
Her er råvildt,fasaner,harer,ænder og gæs mv.
God jagtetik en selvfølge.

Pris: 25000


Tlf: 22203824
Postnummer: 9690
Annonce nr: 15022

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57