######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


24 ha i Stauning Enge
 Mail: hans@putandtake.dk
10-05-2017
D. 22-05-2017

Gåse- og fuglejagt udlejes 1 år i Stauning Enge.
Ingen begrænsning i deltagerantal eller at bytte jagten med andre/andet jagtkonsortium.
Meget rigt gåsetræk af bl.a. bramgæs og grågæs. Mulighed for reguleringstilladelse.

Pris: 15000


Tlf: 21224069
Postnummer: 6900
Annonce nr: 15019

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57