######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Trykjagtspladser 2017-18 sælges
 Mail: jagtgor2017@gmail.com
10-05-2017
D. 09-06-2017

Trykjagtspladser sælges til erfarne jægere med høj jagtmoral.
Jagt efter dåvildt.
Pris kr. 4.000,- pr. person.
Forventet afskydning 2-15 stk. dåvildt fordelt på 12-15 skytter.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 15010

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57