######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


2 ha. super god jagt 4420
 Mail: pn@kmpn.dk
09-05-2017

2 ha. eng, på Hanerup Enge ved Dortealyst og Løvenborg. Matr. Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse 13c
Pris: 300000


Tlf: 20469652
Postnummer: 4420
Annonce nr: 15009

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57