######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt- og naturejendom ved Silkeborg
 Mail: ejnerkaa@gmail.com
09-05-2017
D. 03-08-2017

Pragtfuld ejendom nær Silkeborg med nyere bygninger og 35 eller 75 ha jord. Stærk bestand af kronvildt, dåvildt og råvildt. Produktion af juletræer og pyntegrønt med betydelige indtægter. Se mere på: ejnerkaa.com.
Pris:

ejnerkaa.com
Tlf: 40375948
Postnummer: 
Annonce nr: 15007

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57