######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt Sydfyn
 Mail: 14977@jagtformidling.dk
07-05-2017
D. 16-05-2017

114 Ha sammenhængende jagt i smukt varrieret terræn, heraf 17 HA skov, udlejes for en 5-årig periode.En del af agerjorden er omkrandset af skov.
Der er en god bestand af råvildt og øvrige vildtarter, ande-duetræk skal fremhæves og gæs slår ned på markerne. Dåvildt ses på stref , der er flere mindre søer og mergelgrave, og der er skydetårne, kunstgrave og vildtagre i området.
Der hører en jagthytte til området.

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14977

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57