######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


250ha ved Lammefjorden
 Mail: Fj@st-Frederikslund.com
01-05-2017
D. 15-06-2017

250ha sammenhængende jagt ved Lammefjorden udlejes. Arealet består af mark med levende hegn, enkelte remiser, forskellige afgrøder herunder kartofler. Her en er rigtig fornuftig råvildtbestand, harer, agerhøns og i perioder rigtig fin gåsejagt. Det er første gang jagten skal lejes ud.
Kun seriøse henvendelser

Skytte Frank Jacobsen, St. Frederikslund

Pris: 75.000


Tlf: 40809221
Postnummer: 
Annonce nr: 14908

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57