######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


bjerge/ gørlev
 Mail: .
29-04-2017
D. 06-05-2017

bjerge/ gørlev 40 ha. heraf ligge de 10 ha ved bjerge strand, disse 10 ha består af eng og mose, der er meget råvildt samt en del ænder osv.
Pris: 15000


Tlf: 40447057
Postnummer: 
Annonce nr: 14880

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57