######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Bukkejagt på Torbenfeldt Gods udlejes.
 Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
28-04-2017
D. 03-05-2017

I en af vores skovparter på 100 Ha. beliggende ved Åmosen, udlejes bukkejagten i perioden 16. Maj 2017 til 15. Juii 2017.

Skoven er særdeles naturskøn med en meget varieret alders- og træartsfordeling. Området er meget kuperet, og der forefindes flere mindre skovsøer.
Der er en stor fast naturlig bestand af råvildt, og området er en del af kerneområdet for det sjællandske kronvildt. Der kan derfor påregnes mange usædvanlige jagtoplevelser, hvor man vil få mulighed for at opleve krovildtet på den fri vildtbane
Jagten ønskes udlejet til 1 eller max 2 jægere med en høj jagtmoral.
Henvendelse med privat- og erhvervsoplysninger og også gerne jagtreferencer sendes til udlejer

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 14872

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57