######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Til jagtkonsortium i Nordsjælland søges 2 jægere med gæsteplads.
 Mail: jagtnordsjaelland@gmail.com
25-04-2017
D. 25-05-2017

På jagten udsættes ænder og fasaner som der afholdes jagt på ca. hver anden uge fra 1. oktober og hen over jagtsæsonen. Der vil imellem jagterne være andetræk når vejret og trækket er til det. I januar måned vil der blive afholdt en enkelt hanejagt, og der vil være frijagt på duer og krager.

Der er et begrænset antal bukkejagtspladser, som i det omfang de ikke allerede er besat, kan tilkøbes. Der vil være mulighed for at skyde en rå eller et lam i efteråret. Derudover er der normalt regulering på duer og gæs. Dette afhænger dog altid af, om de pågældende arter giver jagtudlejeren anledning til problemer.

Vi har en fast mand, der sørger for fodring henover sæsonen. Der må dog påregnes enkelte perioder, hvor konsortiemedlemmerne må hjælpe med fodring.

Om dig:
Det er et must, at du har hund. Da vi allerede har flere i konsortiet med labrador, vil jægere med spaniels o.lign. hunderacer blive foretrukket, da disse er afgørende for, at jagten på fasaner bliver en succes. Hvis du har en hund, der elsker at jage med råvildt, er dette nok ikke den rette jagt, da vi ikke skyder råvildt med hagl, og da der ofte er råvildt i de såter vi driver. Derudover forventer vi, at din hund er i form. Ingen har glæde af en hund, der skal bruge de første to måneder af jagtsæsonen på at komme i form.

Det er underordnet om du er ny eller gammel jæger. Det vigtigste er, at du har et godt humør, og er villig til at give et nap med på de enkelte arbejdsdage der er i løbet af året og løbende, hvis behovet opstår.

Du må gerne have fast gæst, som også har lov til at deltage i jagterne i tilfælde af, at du skulle være forhindret.

Prisen for sæsonen 2017/2018 er 12.000 kr. som skal erlægges ved indtræden i konsortiet.

Skriv lidt om dig selv, din hund, hvad du har af jagterfaring, hvor i landet du bor og hvad du har af forventninger til jagt på: jagtnordsjaelland@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig.

Pris: 12.000


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14829

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57