######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Langesø Gods ved Morud
 Mail: ehn@pc.dk
19-04-2017
D. 19-05-2017

Den 1,3 km. lange og 200 m. brede Langesø er beliggende 14. km. vest for Odense.
Søen og Godset er centrum for Langesøskovene på 600 ha. som vort jagtselskab har disponeret over i 45 år.

I 1868 begyndte Skovrider Carl Block, at tilplante skovene med træer fra hele verden og med de mange små vandløb, søerne, mosehullerne det kuperede terræn, har vi et helt unikt jagtområde.

Godsets "MALTHUS" er omdannet til jagthytte med køkken
og bad og der er adgang til toilet og overnatningsmulighed.

Her mødes vi, de fleste i god tid, til en kop kaffe og hygger os, inden jagten begynder kl. 0900.

På 3 af de 12 efterårsjagter, begynder vi lidt tidligere for at afholde andejagt på selve Langesøen.
Andeagt på de øvrige søer og mosehuller indgår som en del af såterne.
Vi afholder yderligere 2 kokkejagter i januar.

De jagtmæssige dispositioner aftales på et fællesmøde den første søndag i februar.

Bukkejagten fordeles så alle kan komme på riffeljagt hver dag, med max 3 bukke pr. jæger.
Dådyr og krondyr må skydes jvfr. reglerne i Nordfyens Hjortelaug og der er fri duejagt efter aftale.

Vi har egen skydebane som kan anvendes efter nærmere aftale.

Vi udsætter min. 1200 fasaner og min.200 ænder og sidste år blev der leveret 690 stk. vildt.

Indeholdt i kontingentet er der 4 gæstekort med mulighed for tilkøb.

Gæstekortene kan indbyrdes byttes eller sælges og koster Kr. 650,- pr. stk.

Jagtkonsortiet består af 24 A-medlemmer, hvoraf 2 er fodermestre.

Vi afholder 4 hoveridage, hvoraf det forventes at man deltager i mindst 1.

Det årlige kontingent er Kr. 15.000,-

Ved medlemsskab erlægges et depositum på Kr. 2.000,-
som tilbagebetales ved udtrædelse af konsortiet efter mindst 5 år.

Vi mangler et medlem, så har du lyst til at være med i vort gode kammeratskab, kan du henvende dig på ovennævnte mail, eller på tlf. nr. 9714-1040 Jognny eller 2128-6169 Erik.
Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14772

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57