######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortie A medlem Krenkerup
 Mail: peer.ove.olsen@gmail.com
14-04-2017
D. 14-05-2017

Konsortier ved Guldborgsund Krenkerup på 190Ha søger nyt A medlem ,gammel som ung , mand elle Kvinde men vores største dyd er godt og venligt jagtkammeratskab
Jagten indeholder bukke jagt kun dig og øvrige 11 A medlemmer , 1 andejagt kun dig og øvrig A medlemmer , 8 fællesjagter ,hvor du må have en gæst samt 2 trykjagter med riffel kun A medlemmer men gæster kan komme på tale

Alle fællesjagter er med mad og drikke for dig og din gæst med undtagelse af sidste jagt i januar

Der afholdes 4 arbejdsdage årligt for forberedelse af vores jagt område samt vores jagthytte

Årligt udsættes 400 fasaner samt 100 ænder og skudte vildt skal købes af dig eller din gæst for Fasan 10kr ,And 20kr, Hare 30kr og Råvildt 500kr

Der holdes et årsmøde i februar for A medlemmer hvor næste års jagt aftales

Overnævnte A medlem plads koster 12.000,-kr pr år og betales i år 8000,-kr 1 maj og 4000,-kr 1 september
Ud over ovennævnte skal der betales et depositum på 1800,-kr véd indtrædelse . Depositum udbetales igen ved udtrædelse

Pris: 12000


Tlf: 22281179
Postnummer: 
Annonce nr: 14720

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57