######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


nord for Roskilde
 Mail: .
13-04-2017
D. 24-04-2017

Fin jagt på 20 tønder land udlejes til 1-2 jægere. Arealet består af agerjord og remisse med vandhul i skel med jagt på duer, ænder, gæs, harer og
Al henvendelse mellem kl. 13.00 og 21.00 på mobil

Pris: 12500


Tlf: 2393 4880
Postnummer: 3670
Annonce nr: 14712

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57