######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Landejendom
 Mail: paljo@live.dk
13-04-2017
D. 12-07-2017

Landejendom i Egedal, Roskilde eller Frederikssund kommune søges til leje. Gerne med forkøbsret
Der skal være mulighed for hestehold.
Kan selv sætte bokse op evt, så der behøver ikke at være hestestald, bare der er mulighed for ændring. Men der skal være jord til folde.

Stuehus behøver ikke at være så stort

Stabil lejer med fast indtægt.

Max pris 18.000Tlf: 30133667
Postnummer: 
Annonce nr: 14710

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57