######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Kobbelgårdsjagten, mark, skov, eng, mose , sø, læhegn, remise
 Mail: klintholm@klintholm.dk
12-04-2017
D. 27-05-2017

Denne jagt er helt unik beliggende helt ud til Østersøen og med meget varierende biotoper.
Arealet er på 100 ha, der er et 1.400 m langt læhegn med brede fra 10 til 20 meter, fin bestand af råvildt
Jagtarealet er ledigt.

Pris:


Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 14685

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57