######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortieplads i nordsjælland
 Mail: lp.joensson@gmail.com
12-04-2017
D. 12-05-2017

Til mindre konsortium i Nordsjælland søges enkelte medlemmer. Arealet er på 167 ha og består af blandet landbrugsjord med gode brakområder, hegn, vandhuller og remiser, på terrænet er der en god råvildtbestand, fasaner, ænder, gæs, duer mv., desuden er der strejfende kronvildt. Der udsættes fasaner og ænder. Kontingent 9500 kr. samt indmeldelsesgebyr 1000 kr. Kontakt på mail eller SMS.
Pris: 9500 kr.


Tlf: 40873030
Postnummer: 3230
Annonce nr: 14684

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57