######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Søndergårdsjagten, Mark, vand og hegn
 Mail: klintholm@klintholm.dk
12-04-2017
D. 27-05-2017

Fra 1.4.- 2017 er jagten på Søndergård under Klintholm Gods til leje for en 5 årig periode.
Arealet er 215 HA markjagt med 2 søer med remiser og 1 remise, endvidere 4 km 6 rækket læhegn.
Der medfølger mindre jagtstue, der er mulighed for at opstille jagtskurvogn. – Der kan tilplantes 3 majs remiser.

Henvendelse: klintholm@klintholm.dk

Pris:


Tlf: 22223366
Postnummer: 4791
Annonce nr: 14683

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57