######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortieplads
 Mail: .
11-04-2017
D. 25-04-2017

Til veletableret konsortie med 8 medlemmer søges to nye medlemmer.

Konsortiet har jagten i en privat del af Rold Skov og arealet udgør i alt 472 ha, hvoraf de ca. 80% er blandet skov.

Jagten drives primært på en fast bestand af kron- og råvildt men der forefindes også harer, snepper, ænder og naturligvis ræve. Der er også en mindre bestand af dåvildt.

Der afholdes 6 fællesjagter hvoraf der til de 5 jagter kan inviteres to gæster pr. medlem og på den sidste jagt kan der inviteres 1 gæst pr. medlem. Herudover kan hver enkelt medlem drive jagt på egen hånd som f.eks. pürch og der må her medtages én gæst pr. gang.

Vi har valgt at prioritere muligheden for mange gæster til fællesjagterne, hvorfor vi er relativt få medlemmer. Denne prioritering betyder også at prisen pr. medlem er på 32.500 kr. pr. år.

På jagtarealet forefindes en jagthytte hvor man kan overnatte og vi bruges ligeledes jagthytten til den fællesspisning som vi har ved vore fællesjagter. Vi prioriterer det sociale ved fællesjagterne højt.

Er der brug for yderligere oplysninger kan ovenstående mailadresse bruges eller undertegnede kan kontaktes pr. telefon.

Henning NielsenPris: 32.500


Tlf: 2089 7304
Postnummer: 9510
Annonce nr: 14674

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57