######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Sydvest Fyn
 Mail: kenneth@broholm.dk
10-04-2017
D. 15-05-2017

Jagt på Horne Land bestående af 2 Hektar fredskov - Strand - Brakmark, samt 4 hektar dyrket mark. Der er et par hundrede meter mellem stykkerne, men med gode naboaftaler.
God bestand af rådyr, hare, due, fasan.

Pris: 6000


Tlf: 40474167
Postnummer: 5600
Annonce nr: 14662

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57