######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Konsortieplads
 Mail: a.molin@thuromail.dk
07-04-2017
D. 22-04-2017

6 mands konsortium på Sydfyn har plads åben for nyt medlem.
125 Ha (50% skov - 50% ager, hegn, mosehuller og sø).

Pris: 15.000


Tlf: 40505749
Postnummer: 5700
Annonce nr: 14631

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57