######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Vestfyn / Middelfart
 Mail: ebbebrix@gmail.com
04-04-2017
D. 08-04-2017

Vi er et lille konsortium (3 A skytter og 3 B skytter)hvor der er en ledig B plads for en seriøs jæger MED hund.
Det sociale og humor værdsættes højt.

Vi råder over ca. 110 ha areal med blandet skov marker og hegn samt 2 små vandhuller. Desuden har vi en lille jagthytte.
Der udsættes et passende antal fasaner og ænder. Vi har en fast fodermester til at passe dette.

Vi forventer at afholde 6 fællesjagter i efteråret og der vil være mulighed for en fast gæsteplads.
Der vil ligeledes være mulighed for frijagt på ænder, duer og gæs.

Der vil ligeledes blive behov for et par fælles arbejdsdage.

Pris kr. 5.500,-.

Henvendelse til Ebbe på tlf. 21180297

Pris: 5.500


Tlf: 2118097
Postnummer: 5500
Annonce nr: 14593

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57