######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Østsjælland
 Mail: jptj@teglgaard.biz
30-03-2017
D. 31-03-2017

Fin jagt udlejes for mindre gruppe af jægere.
Arealet består af ca.115 Ha agerjord, med 5 remisser, og en del af arealet gennemløbes af en god å med delvis beplantning på begge sider, der sås lidt majs langs åen, samt den ene remisse.
Arealet er sammenhængende, men afgrænses af flere store skovområder.
Der forefindes en blandet vildtbestand, særlig mulighed for råvildt,fasaner,duer,ect.
Ring for nærmere.

Pris: 32000


Tlf: 40344366
Postnummer: 4640
Annonce nr: 14545

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57