######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Ca. 10 ha skov syd for Mossø
 Mail: seksender7@yahoo.com
28-03-2017
D. 31-03-2017

Ca. 10 ha blandet skov med 2 små søer. God råvildtbestand, harer og fuglevildt. Arealet er beliggende med skov på tre sider.
Ledigt pr. 1. april 2017.Pris: Kr. 10400


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 14530

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57