######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Hals
 Mail: louisendal@gmail.com
26-03-2017
D. 16-04-2017

120 Ha. blandet mark, skov, eng og krat. Fordelingen er 75/25 med overvægt til markjord.
I første omgang ønsker jeg kun at udleje bukkejagten, det er endnu ikke afklaret om efterårsjagten også skal udlejes.
Pris: højeste bud over 10,000,00 Kr.

Pris: 10,000


Tlf: 20252062
Postnummer: 9370
Annonce nr: 14513

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57