######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagt på Torbenfeldt Gods
 Mail: Treschow@Torbenfeldt.dk
25-03-2017
D. 27-04-2017

Jagten på ”Rævebjerg” under Torbenfeldt Gods ved Mørkøv, er ledig til udlejning den 1. April 2017.
Arealet er beliggende ved Mørkøv By, og udgør samlet ca. 79,2 ha. Arealet består af 53,55 ha mark, 14,75 ha juletræer og 10,95 ha ung løv- og nåleskov som er plantet i 2004.
På markarealet er der 4 gode remisser og 3 vandhuller. Der er desuden plantet læhegn som i løbet af få år vil blive et yderligere aktiv for jagten.
Henvendelser med privat- og erhvervsoplysninger sendes til udlejer. Besigtigelse kun efter nærmere aftale.Pris:


Tlf: 
Postnummer: 4440
Annonce nr: 14501

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57