######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


1 jæger søges til midtjysk konsortie
 Mail: Ps.busk@gmail.com
24-03-2017
D. 25-03-2017

Vi råder over i alt ca. 100 ha; fordelt på primært agerjord, men også eng, å og hegn. Agerjorden grænser op til statsskov og stort vådområde.

Der er sat stiger op og afmærket 10 skydepladser, men der kan pürsches frit, så længe man respekterer evt. andre jægere på jagt. Derudover mulighed for al den frijagt din tid og moral tillader.

Vildtbestanden består af kronvildt, råvildt, ænder, gæs, duer, bekkasiner, hare og ræv.

Vi har 2 fælles riffeljagter om året. Derudover arrangeres løbende andejagt ved åen og gåse-/andejagt ved vådområdet, hvor både gæs og ænder trækker indover stykket. Derudover er jagten fri..

Der er mulighed for gæstepladser i bukkejagten og til efteråret.

Vi leder efter 1 nyt medlem

1. års jagtleje er 6000 kr.

Skriv mail ved interesse - så kontakter vi dig

Pris: 6500

Pris: 6000


Tlf: 
Postnummer: 7330
Annonce nr: 14497

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57