######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


1 A medlem søges til Konsortie ved Karise
 Mail: nilaus@gmail.com
21-03-2017
D. 05-05-2017

Til vores jagt nær karise søger vi 2 A-medlemmer.
Jagten består af 220ha skov, hvor der er en meget stærk stamme af råvildt og en stor god fast bestand af dåvildt.
Vi udsætter ca 1000 fasaner
Der afholdes 5 fælles jagter og 6 trykjagter.
Medlemmet har fast gæsteplads på fællesjagterne og gæsteplads på alle trykjagterne.
Der er gode muligheder for riffel frijagt med gæst, både i bukkejagt og efterår..
Bukke afskydes efter bæredygtig point system.
Alle jagter starter med morgenmad i vores jagthytte og slutter med varm mad efter jagten
For mere info send pbs-byg@hotmail.com eller ring 60478633
Pris. 22500 incl svip
Pris: 22500

Pris: 22500


Tlf: 26289760
Postnummer: 4560
Annonce nr: 14469

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57